Back cover for The Vaults

Ran across this image of the back cover for The Vaults. Have a look and rejoice, for it is soon upon us.
CS494311-01B-BIG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *